Skip to content

Behandelgroep

Werken in de behandelgroep betekent werken in een team in ontwikkeling, bestaande uit 22 behandelaren. Waarbij jij veel invloed hebt op de vorming. Daarnaast werk je met de leukste, grappigste en uitdagendste bewoners/clienten.

De behandelgroep bestaat in totaal uit 22 medewerkers, in verschillende functies zoals arts VG, basis arts, Verpleegkundig (specialisten), fysiotherapeuten, gedragsdeskundigen en psychologen. En in totaal zijn zij samen v erantwoordelijk voor XX bewoners van Licht verstandelijke beperkt tot multi ..

Op dit moment is het team nog in een fase waarin het samen tot een groot team wordt gevoegd, de speerpunten hiervan zijn: samenwerking, van elkaar leren, antropofische werkwijze. Het team heeft (online) multidiciplinaire overleggen, wat maakt dat er gemakkelijk functie en locatieoverstijgend gewerkt kan worden.

De behandelgroep wordt geleid door John Pannebakker en hij wordt hierbij ondersteund door Sjeel Veldboer. John is van nature een

Wie zitten er in de behandelgroep?

Artsen

ArtsVGm, Basis arts etc. + uitleg

Verpleegkundigen

VIOS, etc.

Fysiotherapeut

Verantwoordelijkhedene, hoeveel, locaties, samenwerking etc.

Gedragsdeskundige

Hoeveek gedragsdeskundigen (ook wel Orthopedagogen genoemd).

Pyschologen

Wat voor, mogelijkheden en team etc.

Connectie, creativiteit en communicatie zijn de belangrijkste speerpunten binnen het behandelteam. Maar na hardwerken komen ook tijden van ontspanning, en dan hebben wij natuurlijk ook ontzettend veel lol met elkaar!

nog geen toestemming